In 2020 waren meer dan 40% van de kwetsbaarheden te wijten aan onveilig gebouwde webapplicaties. Meer dan verdubbeld sinds 2019*. Helaas is deze groeitendens niet anders in 2021.

Beperk de beveiligings-risico’s van uw webapplicaties

* bron: Verizon Databreach Investigation Report 2020