Application Security Essentials

Wat is Application Security?

Softwareontwikkelaars bij veel organisaties geven aan dat zij niet over de kennis en kunde beschikken om applicaties veilig te bouwen. Dit is te verklaren, omdat tijdens het bouwen van applicaties vooral wordt gelet op de functionaliteit. Beveiliging speelt vaak pas veel later een rol, en is vaak ook onderbelicht. Dit terwijl wereldwijd het aantal kwetsbaarheden in maatwerkapplicaties juist toeneemt.

De training

Onze training Application Security Essentials geeft deelnemers een bewustwording te van de risico’s van kwetsbare applicaties, maar ook vervolgens een aantal vaardigheden die hen helpen deze kwetsbaarheden te signaleren en ook te voorkomen. De kwaliteit én veiligheid van de op te leveren applicaties wordt daardoor hoger, en uiteindelijk helpt dit de kans te verkleinen op toekomstige security incidenten.

Het trainingsprogramma

De training Application Security Essentials is een eendaage training, waarin de volgende modules aan bod komen:

Over deze training:

Wat levert de training Threat Modeling uw bedrijf op:

Benieuwd geworden? Vul onderstaand formulier in voor meer informatie over deze training.