Inzicht en advies
over de veiligheid van uw online webapplicaties

Meld u zich vrijblijvend aan voor een intake

In 2020 waren meer dan 40% van de kwetsbaarheden te wijten aan onveilig gebouwde webapplicaties. Meer dan verdubbeld sinds 2019*.  Helaas is deze groeitendens niet anders in 2021.

* bron: Verizon Databreach Investigation Report 2020

Tegenwoordig worden veel online producten en diensten aangeboden via webapplicaties. In veel van deze webapplicaties gaan gevoelige gegevens om, bevatten confidentiële informatie of voeren transacties uit waarbij integriteit cruciaal is. Denk bijvoorbeeld aan webwinkels, de diverse “mijn”-omgevingen waar persoonlijke gegevens en dossiers centraal staan, maar ook CRM- en boekhoudsystemen. En zo zijn er veel meer.

 

Veel van deze systemen worden op maat gemaakt, of bevatten maatwerkonderdelen. Het proces waarin dit gebeurt, heet het software-ontwikkelproces. Een security check aan het einde van het ontwikkelproces is niet meer voldoende. Dit moet door het hele proces goed gebeuren. Kwetsbaarheden en bugs die pas aan het eind worden gevonden, zijn vele malen duurder te herstellen. Dit is algemeen bekend in softwareontwikkeling.

Hier komt de SALT security scan in beeld. Het helpt u snel inzicht te krijgen in de veiligheid van uw online webapplicaties. Onze aanpak verschilt met traditionele security scans: wij richten ons op uw gehele software-ontwikkelproces.

 

De SALT security scan levert het volgende op:

  • Inzicht in kwetsbaarheden die geautomatiseerde tools en pentesten ontgaan;
  • Bijbehorende risico’s en business impact;
  • Rapport met advies in te nemen maatregelen.

 

De doorlooptijd van de security scan is maximaal vijf werkdagen. In deze dagen plannen wij afspraken met u en uw team, om veel informatie te verzamelen en te analyseren. Het rapport zullen we op het einde met u doorlopen, zodat alles helder is en u een plan van aanpak heeft om meer zekerheid te krijgen als het gaat om de veiligheid van uw applicaties.