Vier redenen om cyber security integraal onderdeel van digitale transformatie te maken.

Cyber security is binnen digitale transformatie en innovatie vaak een ondergeschoven kindje. Dat lijkt te komen doordat het onderwerp, wellicht onnodig, wordt ervaren als onoverzichtelijklastig of zelfs een oncontroleerbare kostenpostHieronder een viertal redenen die bespreken waarom het tegendeel waar is.  

Korte timetomarket 

 

Door cyber security een integraal onderdeel van een ontwikkeltraject te maken, (‘Secure by Design’), wordt een onnodige een opstapeling securitywerkzaamheden voorkomen. Waarmee het risico op mogelijke vertraging van release worden geminimaliseerd. Hetgeen zich uiteindelijk vertaald in een kortere time-to-market.

 

Budget voorspelbaarheid 

 

Als cyber security een vast onderdeel van een ontwikkeltraject iskunnen alle benodigde werkzaamheden opgenomen worden in budgetten en planningenDit resulteert in een verhoogd inzicht in de daadwerkelijk werkzaamheden en kosten gemoeid met het gedegen ontwikkelen van de applicatie. Hetgeen een opgestapelde en onoverzichtelijk kostenpost voorkomt. 

 

SALT Cyber Security

Haal het maximale uit bestaande investeringen op cybersecuritygebied.

 

 

Bestaande Wetgeving

 

Buiten dat het goed is om na te denken en maatregelen te treffen rondom cyber security is het ook wettelijk verplicht. Denk bijvoorbeeld aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) – deze stelt verplichtingen bij het verwerken van persoonsgegevens.  

 

Gebruikers beschermen

 

De laatste maar ook meest voor de hand liggende reden: ten alle tijden voorkomen dat  persoonlijke data op straat komt te liggen of erger nog gestolen en doorverkocht worden. Met alle negatieven gevolgen, voor de getroffenen en ontwikkelaar, van dien. Kortom door cybersecurity integraal onderdeel uit te maken van ontwikkeling worden gebruikers beter beschermd.
 

Teun Westbroek - Managing Partner Salt Cyber Security

Teun Westbroek

Founder & Managing Partner SALT Cyber Security

Benieuwd hoe beveiliging een sterker onderdeel van uw product of ontwikkelproces kan zijn?