Waarom je een Security Champion binnen jouw ontwikkelteam nodig hebt

Security-specialisten zijn schaars. Ontwikkelaars zijn vaak aangewezen op de kennis die zij al hebben (of juist niet hebben) om een applicatie veilig te bouwen. Het resultaat is dat er helaas vaker kwetsbaarheden in applicaties ontstaan, terwijl met de juiste kennis en de juiste ontwikkelcultuur dit voorkomen kan worden.

Een ‘Security Champion’ is een persoon binnen een softwareontwikkelteam, die ervoor zorgt dat er een security-cultuur ontstaat: een cultuur waarin security-kennis gedeeld wordt, er voldoende draagvlak is voor security en ontwikkelteams medeverantwoordelijk zijn voor het opleveren van een veilige applicatie. Kortom, een verbinder tussen development en security.

Wat zijn de voordelen van een Security Champion?

 
  • Met een Security Champion binnen elk ontwikkelteam wordt security makkelijk schaalbaar en wordt de verantwoordelijkheid over security verdeeld.
  • Het security-bewustzijn binnen de teams wordt vergroot. Ook teamleden die niet direct een security-mentaliteit hebben worden betrokken.
  • Een Security Champion zorgt voor een goede security-cultuur, waarin het management security ondersteunt en er goede standaarden en richtlijnen ontstaan, waardoor het wiel niet opnieuw hoeft worden uitgevonden tijdens het bouwen van applicaties.
 

Train jouw Security Champions of huur een specialist in.

 
Wanneer jouw team al over een Security Champion beschikt, heeft deze de juiste begeleiding en training nodig om leden binnen het ontwikkelteam te kunnen faciliteren. SALT Cyber Security is in staat je te helpen, door diverse trainingen op maat te verzorgen en door een Security Champion binnen jouw ontwikkelteam in te zetten. Kijk naar een volledig aanbod op salt-security.com/diensten of neem contact op.