Executives Guide: Security Configuration

Met deze blog ga ik je helpen met het motiveren van ontwikkelaars om een applicatie veiliger te maken en waarom Security Configuratie (financieel) voordeliger en ook voor ontwikkelaars interessant is.

Executives Guide: Secure Coding

Programmeurs bouwen functionaliteit, maar denken ze wel na over veilige code? Hier lees je hoe je hierover een gesprek voert.

Executives Guide: Dependency Scanning

Informatiebeveiliging is een complex onderwerp. Hoe voer je een gesprek over Dependency Scanning en wat is het?

Executives Guide: Security Champions

Ontwikkelaars moeten nieuwe features blijven implementeren en securityspecialisten hebben het te druk om ze te coachen. Een groot probleem, maar gelukkig is er een goede oplossing voor.

Executives Guide: Penetration Testing and Ethical Hacking

In dit artikel scheppen we orde in de chaos van cybersecurity, om catastrofale beveiligingsincidenten te voorkomen. In dit eerste artikel: pentesting en ethical hacking.